Tehtävä 16: Työsuojelutoimikunta tai vastaava tehtävää hoitava toimielin on perustettava…