Tehtävä 17: Havaitset vian tai puutteen, joka voi vaikuttaa työturvallisuuteen. Miten toimit?