Tehtävä 20: Havaitsen työkaverin olevan päihtynyt, miten toimin?