Tehtävä 22: Kuka valvoo ja johtaa vuokratyöntekijää?