Tehtävä 24: Täydennä: Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista [———]