Tehtävä 29: Hengityksensuojaimessa on merkki NR, mitä se tarkoittaa?