Tehtävä 38: Kenen on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma?