Tehtävä 39: Täydennä lause: Edellä mainittua tehtäviä johtamaan on [———] nimettävä työmaata…