Tehtävä 43: Täydennä: Erityisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi…