Tehtävä 44: Terveydelle vaarallista ainetta, kuten asbestia sisältävän rakenteen purkamisen saa tehdä…