Tehtävä 46: Täydennä: Työpaikalla on oltava saatavilla [———] oikeanlaisia…